Minun Rajakyläni. Meidän Rajakylä. Tehdään, osallistutaan ja vaikutetaan Rajakylän alueen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. ITU2 -hankkeessa kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat.