”Rajakylä Survivors” – Kuinka selvitään byrokratian rattaissa

Rajakylä ”survivors” nimike syntyi  ITU2-hankkeen järjestämän kokemusasiantuntijakoulutuksen yhteydessä. Nimen takana on koulutukseen osallistuneiden kokemukset palveluiden käytöstä ja sosiaaliturvaetuuksien viidakossa selviämisestä. Kokemusasiantuntijakoulutuksen taustalla on ITU2- hankkeen projektityöntekijöiden  havainnot asukkaiden moninaisista kamppailuista eri etuusjärjestelmien kanssa. Hankkeessa on annettu palveluohjausta asukkaille, joilla on haasteita löytää oikeisiin palveluihin ja saada heille kuuluvia etuuksia.

Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisellä on yhteys hyvinvointipisteen toimintaan, joka käynnistyy Rajakylässä elokuussa 2019. Hyvinvointipisteen kehittämistyöpajoissa monet osallistujat toivat esiin ehdotuksia, joissa erilaisia palveluja käyttäneet asukkaat voisivat olla tukemassa ja rohkaisemassa alueen asukkaita palvelujen käytössä. Tulevaisuudessa kokemusasiantuntijat toimisivat myös työparina ja yhteistyössä ammatillisten toimijoiden kanssa. Näin alueen asukkaat hyödyntäisivät sekä palvelun käytön konkareita että ammatillisia asiantuntijoita.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen käynnistyminen

Koulutusta pohjustettiin loppuvuodesta 2018 tapaamisella, johon kutsuttiin ITU2-hankkeen olohuonetoimintaan aktiivisesti osallistuneita asukkaita. Monenlaisista kokemuksista ja näkemyksistä kerrottiin tapaamisen yhteydessä:

                             ” Monet joutuvat palvelujen väliin, kun eri toimijat eivät osaa päättää,  mihin

                            palvelunkäyttäjä kuuluu”

                             ” Päätökset jäävät roikkumaan pitkäksikin aikaa, kun palvelunkäyttäjällä ei ole ollut

                             tarvittavaa tietoa päätökseen tekemiseen liittyvien asiakirjojen toimittamisesta”

                             ” Sosiaalitoimistoon on vaikea päästä silloin, kun todella olisi tarve”

                           ” Monet ovat järjestelmän uhreja, hukassa järjestelmässä”

                             ” On myös asukkaiden osaamattomuutta, jaksamattomuutta”

 

Kokemustoiminta osana tulevan hyvinvointipisteen toimintaan                  

 Alustavasti on myös suunniteltu, että kokemustoiminta yhdistyy ITU2 hankkeessa toteutettuun matalankynnyksen palveluohjaukseen. Rajakylän hyvinvointipisteen yhteiskehittämisen illassa 24.1.19 tuotiin myös vahvasti esiin kokemusasiantuntemuksen käytön mahdollisuudet asukkaiden palveluprosessien tukemisessa. Kokemustoimijoilla on paljon arvokasta tietoa, jonka he ovat kartuttaneet ollessaan itse järjestelmän verkossa. Tätä kokemusta on ensiarvoisen tärkeää jakaa muille järjestelmän viidakossa oleville. Kokemustoimijoille tulee kuitenkin järjestää säännöllistä tarvittavaa tukea. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jollekin esim. kolmannen sektorin toimijalla, voisi olla tässä alueellinen toimintamalli.